تاریخ امتحان به شرح زیر بوده  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید   

 

۱۳۹۰/۳/۱     یکشنبه             دین و زندگی

 ۱۳۹۰/۳/۳ سه شنبه             اصول حسابداری ۲

 ۱۳۹۰/۳/۵ پنج شنبه             حسابداری صنعتی

۱۳۹۰/۳/۸  یکشنبه                آمار ۲

۱۳۹۰/۳/۱۰ سه شنبه            حسابداری شرکتها


 و فایل پی دی اف ضمیمه است

  فایل ضمیمه